Teie lähedased on kindlates kätes.

Tutvustus

Saa meiega tuttavaks

Aa Hooldekodu on pika traditsiooniga hooldusasutus. Tänaseks on hooldekodu mõiste ja olemus muutunud.
Nõukogudeaegsed hooldeasutused on kauge minevik. Tänapäeva ühiskonna muutumine on toonud kaasa traditsiooni hääbumise, kus eakad või puudega inimesed on oma perekondade hooldada.
Hooldekodusse saatmine pole tänapäeval hoolimatute sugulaste sünonüümiks vaid vastupidi. Hooldamine hooldusasutustes tähendab eakatele, puudega või erihooldust vajavatele inimestele personaalset vajadustepõhist hooldust, mitmeid huvitegevusi, mugavat olmet ja head seltskonda, samas saab tema perekond jätkata oma igapäevast tööelu, muretsemata, kuidas nende lähedane kodus üksinda olles toime tuleb.

Aa Hooldekodu asub kauni loodusega Kirde-Eesti põhjarannikul, Soome lahe kaldal. Meie alustasime hooldekodu ruumides tegevust alates 2014 aasta novembrist. Loodame, et muudame hooldekodu mugavaks ja elamisväärseks koduks neile, kellel pole võimalust elada oma kodus. Meie hooldekodus on ruumi 160 –le kliendile.

Peale Aa Hooldekodu on meil väike kodune Vahtra Hooldemaja, mis asub Kiviõlis individuaalelamute rajoonis. Vahtra Hooldemaja tegutseb alates 1998-st aastast ja pakub majutust kuni 45-le kliendile.

Meie personal omab nõuetekohast täiendõpet. Koolitustest võetakse osa regulaarselt. Meie teenuse hind sõltub kliendi vajadustest.

Olete teretulnud!

Lisainfo

Meile tulles palume kaasa võtta:

 • Isikut tõendav dokument (ID kaart või pass)
 • Pensionitunnistus
 • Meditsiiniline dokumentatsioon ( perearsti tõend+haigusloo väljavõte, arstliku ekspertiisi otsus invaliidsuse tuvastamiseks ja puude raskusastme määramiseks, tõend nakkushaiguste puudumise kohta)
 • Vajadusel isiku elukohajärgse valla- või linnavalitsuse garantiikiri
 • Kokkulepitud kohamaks sisaldab ravimite ja isikuhooldusvahendite maksumust
 • soovi korral on võimalus võtta kaasa isiklikke asju
Teenused

Mida me Teile pakume?

Igapäevased teenused

Hooldekodu elanikele pakume igapäevaselt erinevaid teenuseid:

 • Majutus ja toitlustus
 • Abistamine esmatoimingutes: pesemine, riietumine, söömine, hügieenitoimingud, juukselõikus, habemeajamine
 • Vannitamine
 • Pesuteenus
 • Tervishoiuteenused: õde, perearst, erialaarstid, hambaravi, rehabilitatsioonile suunamine
 • Tegevusteraapia ja erinevad huvitegevused: tegevusjuhendamine, näidendid, kontserdid, sünnipäevade ja tähtpäevade tähistamine, ekskursioonid, matkad, kepikõnd, võimlemine tööpäeviti. Huvijuhi eestvedamisel toimuvad tööpäeviti erinevad tegevused. Lisaks organiseerib ta hooldekodus toimuvaid igakuiseid suuremaid üritusi.
 • Võimalus kasutada raamatukogu, internetti ning puhveti teenuseid
 • Transporditeenus pere- ja eriarsti vastuvõttudele, vajadusel raviasutusse

Hooldusteenus

Teenuse eesmärk

Toetada inimese igapäevast toimetulekut hooldusteenuse osutamisega asutuses. Lisaks on hooldusteenuse eesmärk toetada inimese elukvaliteeti ja kindlustada talle turvaline keskkond.

Teenuse sihtgrupp

Hooldusteenus on mõeldud isikule, kellel on terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevalt hooldusvajadus igapäevaeluks vajalike tegevuste elluviimisel.

Samuti neile, kelle iseseisev toimetulek igapäevastes kodustes tingimustes ei ole enam võimalik. Olenevalt vajaduste ja tegevusvõime hindamistulemustest võib teenust osutada kas lühiajaliselt või pikaajaliselt teenust pakkuvas asutuses.

Terviseseisundi probleemid võivad olla seotud näiteks kuulmise, nägemise, suhtlemise, liikumise, allergia või valuga, naha, suu, hammaste vms. probleemse seisundiga.

Tegevusvõime puhul vaadeldakse tegevusi, mis seostuvad enese eest hoolitsemisega ja vaba aja sisustamisega.

Tervishoiuteenused

Võimaldame kõiki vajalikke tervishoiuteenuseid:
 • arsti poolt määratud ravi teostamine
 • eri- ja perearsti konsultatsioonid
 • uuringud ja analüüsid
 • haavaravi ja lamatiste profülaktika
 • pidev side perekonnaga

Hooldekodu kaasab teiste raviasutuste spetsialiste kliendi ravisse:
 • silmaarst
 • hambaarst
 • nahaarst
 • nina-kõrva-kurguarst
 • kirurg
 • psühhiaater
 • jt. eriarstid

Huvitegevus

Mõnusaks ajaveetmiseks pakub hooldekodu vastavalt klientide võimetele ja huvidele tegevusi koos juhendajaga:

 • Muusika kuulamine, laulmine, tantsimine
 • Muusika mängimise ja esinemise võimalus (akordion, süntesaator ja erinevad rütmipillid)
 • Lauamängud
 • Kudumine, heegeldamine, joonistamine
 • Meeliaktiveerivad tegevused
 • Kevad-ja sügismatkad, kepikõnd, spordipäev
 • Ekskursioonid
 • Tähtpäevade tähistamine ja külalisesinejad (kord kuus)
Vahtra hooldemaja

Galerii

KOntakt

Võta meiega ühendust

Kirjuta meile!

Meie ajalugu

Aa küla on mainitud esmakordselt 1240. aastal, mil “Taani Hindamisraamat ” märgib tema suuruseks 13 adramaad, küla kuulus preester Eilardusele. Et viimasele läänistati Taani kuninga poolt veel kolm küla samast piirkonnast, on tagantjärele peetud tõenäoliseks kavatsust ehitada siia klooster. Sellele oletusele pakub tuge asjaolu, et Eilardus pärandas või kinkis need külad hiljem Kärkna kloostrile, mille valdusesse kuulus Aa küla 1426. aastani.

Kuigi kloostri ehitamiseni ei jõutud, paiknes Aa’s tõenäoliselt mingi kabel ja munkade majandusmõis. Ühenduse pidamiseks oma ulatuslike valduste vahel rajasid mungad tee läbi Aa ja Kohtla vahele jääva soise ala. Keskajal tunti seda “mungateena”.

Mõis tekkis siia suhteliselt vara – ajaloolaste arvestust mööda kuskil 1426. ja 1497. aasta vahel (põlisest asustusest Aa ümbruses annavad tunnistust mitmed kaitsealused kivikalmed ja kultusekivid). Juba siis näis Aa omavat väljapaistvamat kohta, temast kujunes üks Narva foogtile alluva orduametkonna keskusi.

1558. aastal puhkenud Liivi sõjast ning sellele järgnenud pikast segaduste ajast ei pääsenud Aa kergelt – kogu ümbruskond oli varemeis. Alles rahu saabudes ja pärast seda kui kuningas Gustav II Adolf 1630. aasta suvel valduse Tallinna bürgermeister Georg von Wangersheimile kinnistas (kelle perekonna kasutusse jäi mõis kuni 18. sajandi lõpuni), võidi mõelda hingetõmbele.

Pikka aega elasid Aa saksad siiski üsna tagasihoidlikus palkmajas, uhkem kiviloss kerkis Tallinna ehitusmeistri Peter Jonase käe all alles aastail 1696 – 1698. Oma plaanilt ja kujult sai too enam-vähem samasuguseks nagu mõni teinegi Rootsi võimu lõpuajast pärinev mõisamaja (näiteks temaga üheealine Palmse ja paar aastakümnendit vanem Maardu). Siiski on rootsiaegseid mõisahooneid üle Eesti säilinud ülivähe. Neist tähtsamate üleslugemiseks piisab kahe käe sõrmedest.

Ilmselt üheaegselt peahoonega rajati ka iluaed. Selleks andsid hea võimaluse hoone tagant laskuvad terrassid, mis klindiveere all lõppesid tiikidega. Uuest majast polnud Wangersheimidel aga kauaks rõõmu tunda – alanud Põhjasõjas (1700 – 1721) langes Aa rüüstajate kätte nagu teisedki Virumaa mõisad.

Sõjakaosest ülesaamine võttis üldjuhul aega aastakümneid. Aa mõisa suutis aga Axel von Wangersheim (kes oli auastmelt kindral-leitnant ja vahepeal ka Riia komandant) enam-vähem korda saada juba 1720. aastail. Tollal (1723. aasta paiku) seati peahoonesse üles väga ilusad koobaltiga kirjatud kahhelahjud, millest ühte võime praegu näha Kadriorus endises “Lustihoones”. Kauemaks jätkus ka tööd tislermeistritele: siin on tegutsenud Tobias Schamer ja J.G.Borchardt, 1753. aastal oli ametis Saksamaalt tulnud Johann Ulrich Rumber jne.

Taas oldi mõisa suuremalt ehitamas 18. saj. lõpul. Kuna vana härrastemaja kippus kitsaks jääma, laiendati seda meister Christian Gottlieb Waltheri juhtimisel tiibosadega, samuti muudeti mõnevõrra fassaadi, andes talle klassitsistliku lahenduse. Näiteks tore kurekujuline tuulelipp (umbes samasugune nagu Narva Raekojal), mis ehib hoone frontooni, pärineb just sellest ajast. Samast ajast on pärit ka varaklassitsistliku nikerd-dekooriga peauks.

Aa mõisas elati neil aegadel laialt. Nii on 1782. aastast teada, et mitmesugust teenijarahvast (kutsaritest köögitüdrukuteni) oli mõisas ametis tervelt 66 inimest. Mõisale kuulus väike sadam – nii mõnelgi vaiksel suveõhtul sõudis seltskond merele paberlaternate ja tammepärgadega ehitud paatides.

Muidugi tõi ka 19. sajand mõisahoonele täiendust. Sellest ajast pärineb hulk majandusehitisi (moonakate majad, kus käesoleval ajal on hooldekodule kuuluvad korterid). Samast ajast pärinevad ka härrastemaja puitpitsilised verandad.

Hilisemad kümnendid enne võõrandamist oli mõis Grünewaldtide valduses: viimasena Otto von Grünewaldti, kirjaniku ja ühe viljakaima vene klassikalise kirjanduse saksa keelde vahendaja nimel.

Mõis tegutses täies hiilguses kuni 1919. aastani, mil toimus natsionaliseerimine. Mõni aasta hiljem jagati mõisa maad asundustaludeks. Alates 1924. aastast tegutseb mõisahoones hoolekandeasutus. Esimesed hoolealused toodi sisse juba detsembris 1923, ametlik avapidu toimus jaanuaris 1924.

1999.aastal tähistas hooldekodu 75. juubelit.

Aa mõisaansambel seisab 1979. aastast arhitektuurimälestisena riikliku kaitse all.

Looduskaitsealune Aa park on tuntud puuliikide rohkuse poolest.

Restaureerimistöödega alustati aastatel 1987-1988. Hakatuseks valiti pargi lääneservas paiknev endisaegne paviljon. Mitte sellepärast, et too 18. sajandi lõpust pärinev pargitemplike siinsetest ehitistest kõige väiksem oli, vaid ühtlasi ka seetõttu, et too oma seisundiltki haletsusväärseim oli. Hüljatuna, varisenud krohvi ja tilkuvate võlvidega oli paviljon seisnud juba aastaid. 1988. a. suvel anti restaureeritud paviljon (taastamisprojekti autor Ü.Saar, sisekujundus K.Roosi) hooldekodule üle – endine pargimajake asus oma ülesandeid täitma hooldekodu kabelina.

Missioon

Pakkuda iseseisva eluga mittetoimetulevatele eakatele ja puuetega inimestele teenuseid nii, et kliendile oleks tagatud parim võimalik elukvaliteet, et ta oleks rahul ja tunneks end väärtusliku ühiskonna liikmena.

Eesmärgid

Vanurite ja puuetega isikute ööpäevaringne eale ning seisundile vastav hooldamine, toetamine ja individuaalsetest vajadustest lähtuv ravi.

Teenuste arendamine koostöös kohalike omavalitsustega.

Vahtra Hooldemaja üldhooldusteenuse hinnakiri

01.01.2023

Hooldusteenuse tasu

I astme üldhooldusteenus   950- 1000 €  klient vajab vähesel määral abi

II astme üldhooldusteenus  950-1050 € – klient vajab olulisel määral abi

III astme üldhooldusteenus  alate 1100 € – klient ei ole võimeline ise toime tulema

NB! Hinnale lisandub vastavalt kliendi tegelikule vajadusele ja kulule:

*tehniliste abivahendite rent/ voodite rent/

*spetsialiseeritud arstiabi /eriarstid/

*proteesid/erinevad/

*eritransporditeenus, mis on seotud lisavajaduste rahuldamiseks/ proteeside sobitamine, silmaarsti külastamine jne./

*retsepti- ja käsimüügiravimid/

* inkontinentsivahendid/ mähkmed, aluslinad jms./

Alates 01.07.2023 on Vahtra Hooldemaja prognoositava üldhooldusteenuste kohamaks:

I astme üldhooldusteenus  1150 (KOV 650 €; omaosalus 500 €)

II astme üldhooldusteenus 1250 € (KOV 700 €; omaosalus  550 €)

III astme üldhooldusteenus 1350 € (KOV 780 €; omaosalus  570 €)

 

Galerii