MTÜ Vahtra Hooldemaja

Missioon

Pakkuda iseseisva eluga mittetoimetulevatele eakatele ja puuetega inimestele teenuseid nii, et kliendile oleks tagatud parim võimalik elukvaliteet, et ta oleks rahul ja tunneks end väärtusliku ühiskonna liikmena.

Eesmärgid

Vanurite ja puuetega isikute ööpäevaringne eale ning seisundile vastav hooldamine, toetamine ja individuaalsetest vajadustest lähtuv ravi.

Teenuste arendamine koostöös kohalike omavalitsustega.