MTÜ Vahtra Hooldemaja

teenused

Hooldekodu elanikele pakume igapäevaselt erinevaid teenuseid:

Hooldusteenus

Teenuse eesmärk

Toetada inimese igapäevast toimetulekut hooldusteenuse osutamisega asutuses. Lisaks on hooldusteenuse eesmärk toetada inimese elukvaliteeti ja kindlustada talle turvaline keskkond.

Teenuse sihtgrupp

Hooldusteenus on mõeldud isikule, kellel on terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevalt hooldusvajadus igapäevaeluks vajalike tegevuste elluviimisel.

Samuti neile, kelle iseseisev toimetulek igapäevastes kodustes tingimustes ei ole enam võimalik. Olenevalt vajaduste ja tegevusvõime hindamistulemustest võib teenust osutada kas lühiajaliselt või pikaajaliselt teenust pakkuvas asutuses.

Terviseseisundi probleemid võivad olla seotud näiteks kuulmise, nägemise, suhtlemise, liikumise, allergia või valuga, naha, suu, hammaste vms. probleemse seisundiga.

Tegevusvõime puhul vaadeldakse tegevusi, mis seostuvad enese eest hoolitsemisega ja vaba aja sisustamisega.

Tervishoiuteenused

Võimaldame kõiki vajalikke tervishoiuteenuseid:

Hooldekodu kaasab teiste raviasutuste spetsialiste kliendi ravisse:

Huvitegevus

Mõnusaks ajaveetmiseks pakub hooldekodu vastavalt klientide võimetele ja huvidele tegevusi koos juhendajaga: