MTÜ Vahtra Hooldemaja

AA Hooldekodu
Aa Hooldekodu on pika traditsiooniga hooldusasutus. Tänaseks on hooldekodu mõiste ja olemus muutunud.
Nõukogudeaegsed hooldeasutused on kauge minevik. Tänapäeva ühiskonna muutumine on toonud kaasa traditsiooni hääbumise, kus eakad või puudega inimesed on oma perekondade hooldada.
Hooldekodusse saatmine pole tänapäeval hoolimatute sugulaste sünonüümiks vaid vastupidi. Hooldamine hooldusasutustes tähendab eakatele, puudega või erihooldust vajavatele inimestele personaalset vajadustepõhist hooldust, mitmeid huvitegevusi, mugavat olmet ja head seltskonda, samas saab tema perekond jätkata oma igapäevast tööelu, muretsemata, kuidas nende lähedane kodus üksinda olles toime tuleb.

Aa Hooldekodu asub kauni loodusega Kirde-Eesti põhjarannikul, Soome lahe kaldal. Meie alustasime hooldekodu ruumides tegevust alates 2014 aasta novembrist. Loodame, et muudame hooldekodu mugavaks ja elamisväärseks koduks neile, kellel pole võimalust elada oma kodus. Meie hooldekodus on ruumi 160 –le kliendile.

Vahtra HooldemajaPeale Aa Hooldekodu on meil väike kodune Vahtra Hooldemaja, mis asub Kiviõlis individuaalelamute rajoonis. Vahtra Hooldemaja tegutseb alates 1998-st aastast ja pakub majutust kuni 45-le kliendile.

Meie personal omab nõuetekohast täiendõpet. Koolitustest võetakse osa regulaarselt.
Meie teenuse hind sõltub kliendi vajadustest.
Olete teretulnud!

Lisainfo

Meile tulles palume kaasa võtta:

  • Isikut tõendav dokument (ID kaart või pass)
  • Pensionitunnistus
  • Meditsiiniline dokumentatsioon ( perearsti tõend+haigusloo väljavõte, arstliku ekspertiisi otsus invaliidsuse tuvastamiseks ja puude raskusastme määramiseks, tõend nakkushaiguste puudumise kohta)
  • Vajadusel isiku elukohajärgse valla- või linnavalitsuse garantiikiri
  • Kokkulepitud kohamaks sisaldab ravimite ja isikuhooldusvahendite maksumust
  • soovi korral on võimalus võtta kaasa isiklikke asju